[OGLAS] za zapošljavanje na određeno vrijeme

Published by MPC LRA on

Na temelju članka 8. st. 1. točka 1. i članka 9. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i radnim odnosima u Miholjačkom poduzetničkom centru Lokalnoj razvojnoj agenciji, a zbog povećanog opsega posla u Miholjačkom poduzetničkom centru – lokalnoj razvojnoj agenciji, direktor raspisuje

O G L A S

Za zapošljavanje na određeno vrijeme radi povećanog opsega posla na radnom mjestu

STRUČNI SURADNIK/CA    – 1  izvršitelj ( m/ž )

Opis poslova radnog mjesta:

 • Pružanje savjetodavnih usluga o mjerama kreditiranja i državnim potporama na koje imaju pravo poduzetnici,
 • Sudjeluje u izradi poslovnih planova poduzetnika,
 • Sudjeluje u osmišljavanju projekata i koordinaciji partnera, kontrola kvalitete gotovih dokumenata,
 • Obrađuje podatke u zajedničkim projektima koje izrađuje centar,
 • Sudjeluje u izradi planova razvoja ostalih potpornih institucija,
 • Prati natječaje za financiranje iz europskih strukturnih i kohezijskih fondova,
 • Vodi evidencije, sastavlja izvješća i provodi javnu nabavu u okviru projekata financiranih iz EU fondova,
 • za potrebe odobrenih projekata vodi poslove usklađivanje budžeta, odabir i kreiranje timova, edukacija kandidata, koordinacija implementacije, kontrola arhive i aktivnosti,
 • Vodi edukacije poduzetnika u centru,
 • Obrađuje podatke i izrađuje izvješće o provedenim edukacijama poduzetnika,
 • Sudjeluje u organizaciji sajmova poduzetnika,
 • Vodi propisane pomoćne knjige (analitičke evidencije),
 • Obavlja i ostale poslove po nalogu direktora centra.

Stručni uvjeti:

 • visoka stručna sprema /magistar ekonomskog smjera,
 • radno iskustvo u pripremi i vođenju projekata – najmanje 3 godine,
 • poznavanje rada na računalu (informatička pismenost),
 • znanje stranog jezika (engleski),

Ostali uvjeti –  položen vozački ispit B kategorije

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice, putovnice ili osobne),
 • dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi (preslika diplome),
 • izvod iz elektroničkog zapisa o radno pravnom statusu (potvrda o podatcima evidentiranima u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), ne stariji od 30 dana,
 • preslika vozačke dozvole B kategorije.

Napomena: jednakovrijedan dokument (dokaz) je i ispis iz sustava e-Građani.

RADNI ODNOS ZASNIVA SE NA ROK OD 6 (ŠEST) MJESECI.

Pisane prijave se podnose osobno na adresu MIHOLJAČKI PODUZETNIČKI CENTAR Lokalna razvojna agencija d.o.o. Donji Miholjac, Trg Ante Starčevića 1 ili na adresu mpc.miholjac@gmail.com  do 23. ožujka 2019. godine do 14:00 sati.

Categories: Aktualno

MPC LRA

Miholjački poduzetnički centar je lokalna razvojna agencija osnovana radi stvaranja preduvjeta za lokalni ekonomski razvoj, zapošljavanje i konkurentnost poslovnog sektora i privlačenja stranih investicija te zajedničkom suradnjom s lokalnom samoupravom stvarati plodnu poduzetničku klimu.

0 Comments

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content