Objavljeni natječaji iz programa “Poduzetnički impuls” 2015.

Published by MPC LRA on

Ministarstvo poduzetništva i obrta je 7. ožujka 2015. godine na svojim mrežnim stranicama (www.minpo.hr) objavilo tri natječaja u sklopu programa „Poduzetnički impuls“ 2015. Program poticanja poduzetništva i obrta za 2015.godinu

 1. Cjeloživotno obrazovanje za obrtnike
 2. Jačanje konkurentnosti uslužnih djelatnosti
 3. Jačanje konkurentnosti prerađivačke industrije

 

1.  Prijave za Cjeloživotno obrazovanje za obrtnike zaprimaju se isključivo od 30.03.2015. godine, a javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 13.11.2015. godine.

Sredstva se odobravaju u visini 80% od iznosa opravdanih troškova nastalih u 2014. i 2015. godini

Prijavu mogu podnijeti:
Mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva, zadruge i ustanove) te fizičke osobe.

Prihvatljive aktivnosti su:

 • obrazovanje u 2014. i 2015. godini za obavljanje vezanih obrta sukladno programima obrazovanja/ispita koje donosi Ministarstvo poduzetništva i obrta za zanimanja koja su uvrštena u Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica („Narodne novine“, broj 42/08)
 • ishođenje dozvole (licencije) za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja u 2014. i 2015. godini.

 

2.  Prijave za Jačanje konkurentnosti uslužnih djelatnosti zaprimaju se isključivo od 30.03.2015. do 13.04.2015.

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 30.000,00 kuna,
Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 200.000,00kuna.

Intenzitet potpore može dosegnuti do maksimalno 75% ukupno prihvatljivih troškova iskazanih u tablici proračuna projektnog prijedloga. Podnositelj prijave dužan je sudjelovati u financiranju projektnog prijedloga u iznosu od minimalno 25% prihvatljivih troškova iskazanih u tablici proračuna projektnog prijedloga.

Prijavu mogu podnijeti:
Mikro poduzetnici čiji su ukupni prihvatljivi troškovi projekta niži ili jednaki ukupnoj vrijednosti dugotrajne imovine na dan 31.12.2014. godine (za obveznike poreza na dobit dugotrajna imovina evidentirana u GFI-u za 2014. godinu, a kod obveznika poreza na dohodak u popisu dugotrajne imovine za 2014. godinu), osim za poduzetnike početnike

Prihvatljive projektne aktivnosti su:
OSNOVNE PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

 1. Ulaganje u dugotrajnu imovinu koja služi unaprjeđenju obavljanja djelatnosti
 2. Uvođenje sustava za unaprjeđenje poslovanja i modernizaciju procesa
 3. Razvojno istraživanje za stvaranje novog proizvoda, poslovnog modela, usluge i/ili procesa (uključuje i trošak osoblja zaposlenog na aktivnostima razvoja)

DODATNE PROJEKTNE AKTIVNOSTI (nužno se vežu uz osnovne projektne aktivnosti, max. do 30% ukupnih prihvatljivih troškova):

 1. Prilagodba poslovnog prostora za osobe s invaliditetom ako je poslovni prostor u vlasništvu Podnositelja prijave
 2. Upravljanje i zaštita intelektualnog vlasništva
 3. Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete
 4. Stručno osposobljavanje i obrazovanje
 5. Marketinške aktivnosti
 6. Usluge čuvanja djece za žene poduzetnice

 

3. Prijave za Jačanje konkurentnosti prerađivačke industrije zaprimaju se isključivo od 30.03.2015. do 13.04.2015.

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000,00kn
Najviši iznos poptore koji se može dodijeliti je 400.000,00kn

Za Podnositelje prijava koji su mikro poduzeća intenzitet potpore može dosegnuti do maksimalno 75% od ukupno prihvatljivih troškova iskazanih u tablici proračuna projektnog prijedloga. Podnositelj prijave dužan je sudjelovati u financiranju projektnog prijedloga u iznosu od minimalno 25% prihvatljivih troškova iskazanih u tablici proračuna projektnog prijedloga.

Za Podnositelje prijava koji su mala poduzeća intenzitet potpore može dosegnuti do maksimalno 50% od ukupno prihvatljivih troškova iskazanih u tablici proračuna projektnog prijedloga. Podnositelj prijave dužan je sudjelovati u financiranju projektnog prijedloga u iznosu od minimalno 50% prihvatljivih troškova iskazanih u tablici proračuna projektnog prijedloga.

Prijavu mogu podnijeti:
Mikro i mala poduzeća:

 • koji su prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD2007 (NN 58/07 i 72/07) registrirani za područje:
 • C (Prerađivačka industrija), Odjeljak 10-32

Prihvatljive projektne aktivnosti su:
OSNOVNE PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

 1. Ulaganje u razvoj i nabavu novih tehnologija (uključujući transfer tehnologije) koje dovode do razvoja novog ili unaprjeđenja postojećeg proizvoda, unaprjeđenja proizvodnje i stvaranje nove vrijednosti
 2. Ulaganje  u povećanje postojećih proizvodnih kapaciteta
 3. Ulaganje u  ekološki prihvatljiviju i energetski učinkovitiju proizvodnju
 4. Uvođenje sustava za unaprjeđenje poslovanja i modernizaciju procesa

DODATNE PROJEKTNE AKTIVNOSTI (nužno se vežu uz osnovne projektne aktivnosti, max. do 30% ukupnih prihvatljivih troškova):

 1. Ulaganje u energetski učinkovitiju proizvodnju – nabava opreme za mikro elektrane koje koriste obnovljive izvore energije i visoko učinkovitu kogeneraciju električne snage do 10 KW (proizvodnja električne energije) i termičke snage do 30 KW (proizvodnja topline)
 2. Prilagodba poslovnog prostora za osobe s invaliditetom ako je poslovni prostor u vlasništvu Podnositelja prijave
 3. Upravljanje i zaštita intelektualnog vlasništva
 4. Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete
 5. Stručno osposobljavanje i obrazovanje
 6. Marketinške aktivnosti
 7. Usluge čuvanja djece za žene poduzetnice

Detaljnije informacije o Otvorenim javnim pozivima potražite na mrežnim stranicama Ministarstva poduzetništva i obrta – minpo.hr  ili osobno u Miholjačkom poduzetničkom centru, Trg Ante Starčevića 1/1, Donji Miholjac

Categories: Aktualno

MPC LRA

Miholjački poduzetnički centar je lokalna razvojna agencija osnovana radi stvaranja preduvjeta za lokalni ekonomski razvoj, zapošljavanje i konkurentnost poslovnog sektora i privlačenja stranih investicija te zajedničkom suradnjom s lokalnom samoupravom stvarati plodnu poduzetničku klimu.

0 Comments

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content