Published by MPC LRA on

Obavještavamo sve zainteresirane da je Osječko-baranjska županija objavila Javni poziv za dodjelu potpora za razvoj i unaprjeđenje ruralnog turizma.

Potpora se dodjeljuje za razvoj i unaprjeđenje turističke i ugostiteljske usluge u ruralnom turizmu s ciljem podizanja razine kvalitete usluge odnosno za ostvarivanje strateških ciljeva Županije usmjerenih ka razvoju i unaprjeđenju ruralnog turizma utvrđenih strategijskim razvojnim dokumentima Županije kao i za očuvanje i ulaganja u razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta te za povećanje prepoznatljivosti tradicijskih i umjetničkih proizvoda.

Prihvatljivi prijavitelji su obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrti i trgovačka društva u kategoriji mikro i malih poduzeća, registrirani za pružanje turističkih i ugostiteljskih usluga u turizmu, obrti, trgovačka društva i zadruge u kategoriji mikro, malih i srednjih poduzeća koji obavljaju djelatnost na tradicijski odnosno umjetnički način tj. koji posjeduju Uvjerenje o stjecanju statusa tradicijskog odnosno umjetničkog obrta, udruge registrirane za djelatnosti vezane uz selektivne oblike turizma i druge fizičke osobe registrirane za pružanje usluga u turizmu.

Potpora iznosi do 50% opravdanih troškova izvršenog ulaganja, a najviše do iznosa od 4.000,00 eura i može se ostvariti jedanput tijekom proračunske godine.

Prihvatljivim troškovima za korištenje potpore smatraju se troškovi:

  • izgradnje, dogradnje, adaptacije ili opremanja objekta za pružanje usluga u turizmu i ugostiteljstvu,
  • nabavke opreme potrebne za pojedine oblike selektivnog turizma kao što su: ulaganja u cikloturističku ponudu, opremu za prezentacijske svrhe, bazene, saune, hidromasažne kade, restauraciju i obnovu autohtonog objekta ulaganja u obnovljive izvore energije i slično,
  • nabavke i postavljanja dodatnih vanjskih sadržaja za odmor i rekreaciju turista kao što su: bazeni, saune, hortikulturno uređenje okoliša, uređenje i opremanje pješčanih i poučnih staza i slično,
  • izgradnje i/ili rekonstrukcije i/ili opremanja radionica za tradicijske, odnosno umjetničke obrte, odnosno financiranje nabave strojeva, postrojenja i opreme, alata i inventara, prilagodbe, uređenja i poboljšanja interijera poslovnog i proizvodnog prostora, uvođenja sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete, upravljanja i zaštite intelektualnog vlasništva te nabave usluga u svrhu razvoja proizvoda i
  • izrade web stranice, promidžbenog materijala i ostalih marketinških aktivnosti, osim ako potpora za ove troškove nije ostvarena po drugim osnovama prema Odluci o potporama u  turizmu na području Osječko-baranjske županije.

Javni poziv je otvoren od 2. svibnja 2024. godine do  utroška sredstava planiranih u Proračunu Osječko-baranjske županije za 2024. godinu, a najkasnije do 31. listopada 2024. godine.

Više informacija o Javnom pozivu pogledajte ovdje.

Categories: Aktualno

MPC LRA

Miholjački poduzetnički centar je lokalna razvojna agencija osnovana radi stvaranja preduvjeta za lokalni ekonomski razvoj, zapošljavanje i konkurentnost poslovnog sektora i privlačenja stranih investicija te zajedničkom suradnjom s lokalnom samoupravom stvarati plodnu poduzetničku klimu.

0 Comments

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content