Objavljen Javni poziv za dodjelu potpora za organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama u 2024. godini

Published by MPC LRA on

Osječko-baranjska županija je na svojoj službenoj stranici objavila Javni poziv za dodjelu potpora za organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama u 2024. godini.

Potpora se dodjeljuje za organizaciju i/ili sudjelovanje na manifestacijama koje su od značaja za razvoj turizma i predstavljanje turističkih potencijala Županije, a osobito za organizaciju i sudjelovanje:

  • na sajmovima i izložbama
  • na znanstveno-stručnim skupovima te
  • na festivalima, smotrama, natjecanjima i drugim srodnim manifestacijama.

Prihvatljivi korisnici su obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrti i trgovačka društva u kategoriji mikro i malih poduzeća, registrirani za pružanje turističkih i ugostiteljskih usluga u turizmu, obrti, trgovačka društva i zadruge u kategoriji mikro, malih i srednjih poduzeća koji obavljaju djelatnost na tradicijski odnosno umjetnički način odnosno koji posjeduju Uvjerenje o stjecanju statusa tradicijskog odnosno umjetničkog obrta, udruge registrirane za djelatnosti vezane uz selektivne oblike turizma i druge fizičke osobe registrirane za pružanje usluga u turizmu.

Visina potpore može iznosi do 50% prihvatljivih troškova i može se ostvariti jedanput tijekom proračunske godine.

Prihvatljivi troškovi su:

  • najam i zakup prostora,
  • kotizacije, uvrštenja u sajamski katalog,
  • izrade i prezentacije promidžbenih materijala i proizvoda, osim ako potpora za ove troškove nije ostvarena po drugim osnovama prema Odluci o potporama u turizmu na području Osječko-baranjske županije
  • i drugi troškovi koji su u neposrednoj vezi s organizacijom i sudjelovanjem na manifestacijama

Potpora se ne dodjeljuje za troškove PDV-a u slučaju da je podnositelj prijave porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a i ima pravo na odbitak PDV-a, te drugih poreza, carina i drugih srodnih troškova.

Javni poziv je otvoren od 1. ožujka 2024. godine do utroška sredstava u Proračunu Županije za tu namjenu,  a najkasnije do 31. listopada 2024. godine.

Više informacija o Javnom pozivu pogledajte ovdje.

Categories: Aktualno

MPC LRA

Miholjački poduzetnički centar je lokalna razvojna agencija osnovana radi stvaranja preduvjeta za lokalni ekonomski razvoj, zapošljavanje i konkurentnost poslovnog sektora i privlačenja stranih investicija te zajedničkom suradnjom s lokalnom samoupravom stvarati plodnu poduzetničku klimu.

0 Comments

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content