Javni natječaj za subvencioniranje kamate na stambene kredite u okviru projekta “Stambeni krediti u funkciji poticanja gospodarstva”

Published by MPC LRA on

Osječko-baranjska županija je na svojoj službenoj stranici objavila Javni natječaj za subvencioniranje kamate na stambene kredite u okviru projekta “Stambeni krediti u funkciji poticanja gospodarstva”.

Na odobrene stambene kredite subvencionira se kamatna stopa od jednog postotnog poena, prvih deset godina otplate kredita, i to najviše do iznosa od 66.500,00 eura odobrenog kredita, pod uvjetom da je minimalni rok otplate kredita petnaest godina.

Odobreni stambeni kredit može biti i u višem iznosu, a najviše do 135.000,00 eura, odnosno 150.000,00 eura ako u kućanstvu živi osoba s utvrđenim invaliditetom 80% i više, ali u tom slučaju kamatu na razliku kredita u cijelosti snosi korisnik kredita.

Zahtjev za odobravanje subvencije kamate na kredit u okviru projekta “Stambeni krediti u funkciji poticanja gospodarstva” podnosi se poslovnoj banci na propisanom obrascu koji se nalazi se na internetskoj stranici Županije.

U dodatnom subvencioniranju kamate na kredit mogu sudjelovati jedinice lokalne samouprave.

Jedinice lokalne samouprave koje sudjeluju u Projektu svojim odlukama utvrđuju uvjete pod kojima dodatno subvencioniraju kamatu na stambene kredite za kupnju stana ili kuće na njihovom području.

Javni natječaj je otvoren do iskorištenja kreditnog potencijala.

Više informacija o natječaju pogledajte ovdje.

Categories: Aktualno

MPC LRA

Miholjački poduzetnički centar je lokalna razvojna agencija osnovana radi stvaranja preduvjeta za lokalni ekonomski razvoj, zapošljavanje i konkurentnost poslovnog sektora i privlačenja stranih investicija te zajedničkom suradnjom s lokalnom samoupravom stvarati plodnu poduzetničku klimu.

0 Comments

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content