Poziv na iskazivanje interesa za pružatelje usluge financijskog nadzora 

Published by MPC LRA on

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (u daljnjem tekstu: HAMAG-BICRO) i kreditori, u cilju poticanja subjekata malog gospodarstva u Republici Hrvatskoj, sukladno jamstvenim programima i kreditnim linijama kreditora koje uređuju te aktivnosti (sukladno komercijalnim uvjetima kreditiranja kreditora) surađuju na način da kreditori subjektima malog gospodarstva, kako su određeni Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 121/16) (u daljnjem tekstu: poduzetnici), odobravaju kredite, a HAMAG-BICRO, po nalogu poduzetnika kojima su odobreni krediti, izdaje jamstva.

Namjensko korištenje sredstava kredita u provedbi planiranog projekta preduvjet je da će projekt koji je HAMAG-BICRO podržao svojim jamstvom biti dovršen u planiranim okvirima, postići očekivane rezultate i doseći očekivanu vrijednost. Stoga je HAMAG-BICRO-u i kreditorima od ključne važnosti praćenje provedbe poduzetničkih projekta i obavljanje redovite kontrole namjenskog korištenja sredstava kredita, odnosno obavljanje financijskog nadzora nad provedbom projekta.

Slijedom navedenoga nužno je da uslugu kontrole namjenskog korištenja / financijskog nadzora sredstava kredita pruža kompetentna, iskusna i u navedenom području dokazana pravna / fizička osoba. U navedenim specijaliziranim poslovima ključna je pravovremena, stručna i istinita informacija zbog čega je uvjet za uključenje u popis sposobnih pružatelja usluge da je osoba, odgovorna za izrađena izvješća u sklopu financijskog nadzora, od suda imenovani stalni sudski vještak odgovarajuće struke.

U svrhu provedbe gore opisanog financijskog nadzora nad projektima, HAMAG-BICRO javno objavljuje poziv za iskaz interesa za uključivanje u popis sposobnih pružatelja usluge kontrole namjenskog korištenja sredstava / financijskog nadzora nad provedbom projekata za koje je kreditor odobrio kredit, a HAMAG-BICRO izdao jamstvo.

Pozivaju se pružatelji usluge (pravne i/ili fizičke osobe) građevinske struke, specijalizirani za pružanje usluge kontrole namjenskog korištenja sredstava / financijskog nadzora nad provedbom projekata da iskažu svoj interes dostavom pisma o iskazu interesa s traženim prilozima na hrvatskom jeziku, koji sadržavaju sljedeće informacije:

– Profesionalni profil, opis osnovnih djelatnosti uz broj godina poslovanja;

– Referentnu listu poslova pruženih usluga kontrole namjenskog korištenja sredstava / financijskog nadzora nad provedbom projekata;

– Podatke o ključnom osoblju (odgovorna osoba za izradu izvješća mora biti sudski vještak);

– Dokaz o imenovanju sudskim vještakom.

Pružatelji usluge se, u cilju povećanja svoje konkurentnosti, mogu udruživati (pravne i fizičke osobe), te zajednički iskazati svoj interes.

Kriteriji za uključenje u popis sposobnih pružatelja usluge kontrole namjenskog korištenja sredstava / financijskog nadzora su:

– Dosadašnje uspješno iskustvo u poslovima pružanja usluge kontrole namjenskog korištenja sredstava / financijskog nadzora nad provedbom projekata;

– Prihvaćanje u potpunosti zadataka, obveza, uvjeta, visine naknade za pružanje usluga i ostalih odredaba Ugovora o nadzoru namjenskog korištenja sredstava (koji će na uvid i suglasnost biti dostavljen prijaviteljima koje budu u užem odabiru).

Praćenje projekata predviđeno je na cjelokupnom području Republike Hrvatske.

Pismo o iskazu interesa s traženom dokumentacijom se može dostaviti do 25. veljače 2023. do 12:00 sati, neposredno ili putem preporučene pošte, u zatvorenoj omotnici na adresu:

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO),

Ksaver 208, 10000 Zagreb

s naznakom „iskaz interesa – pružatelj usluge financijskog nadzora

Više informacija o Javnom pozivu pogledajte ovdje.

Categories: Aktualno

MPC LRA

Miholjački poduzetnički centar je lokalna razvojna agencija osnovana radi stvaranja preduvjeta za lokalni ekonomski razvoj, zapošljavanje i konkurentnost poslovnog sektora i privlačenja stranih investicija te zajedničkom suradnjom s lokalnom samoupravom stvarati plodnu poduzetničku klimu.

0 Comments

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content