Javni poziv za podnošenje prijave za dodjelu potpora za pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja na području OBŽ u 2022. godini

Published by MPC LRA on

Osječko-baranjska županija je objavila Javni poziv za podnošenje prijave za dodjelu potpore za pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja na području Osječko-baranjske županije u 2022. godini.

Potpora za pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja dodjeljuje se za ulaganja u pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja s ciljem podizanja razine kvalitete, produktivnosti ili konkurentnosti, održavanje ili povećanje razine zapošljavanja odnosno ostvarenje drugih ciljeva utvrđenih planskim razvojnim dokumentima Županije i/ili Programom poticanja poduzetništva, a osobito za:

  • ulaganja u razvoj proizvoda i usluga i modernizaciju procesa i
  • kupovinu, izgradnju i rekonstrukciju poslovnog prostora.

Potpore se temeljem ovog Javnog poziva ne dodjeljuju za poticanje razvoja poduzetništva u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i turizmu.

Potpora iznosi do 50% opravdanih troškova izvršenog ulaganja, a najviše do iznosa od 15.000,00 kuna za korisnike potpore čija je pretežita djelatnost i izvršeno ulaganje u prerađivačku industriju prema NACIONALNOJ KLASIFIKACIJI DJELATNOSTI 2007. – NKD 2007.

Opravdani trošak izvršenog ulaganja smatra se troškom u trenutku izdavanja računa.

Opravdani troškovi za korištenje potpore smatraju se troškovi:

  • nabave strojeva i opreme za obavljanje pretežite djelatnosti,
  • kupovine, izgradnje i rekonstrukcije poslovnog prostora za obavljanje pretežite djelatnosti,
  • investicijskog i tekućeg održavanja poslovnog prostora za obavljanje pretežite djelatnosti,
  • nabave računalne opreme, kupovine ili zakupa licenciranih računalnih programa.

Kao opravdani trošak izgradnje, rekonstrukcije, investicijskog i tekućeg održavanja poslovnog prostora ne smatra se trošak koji se odnosi samo na troškove materijala za izgradnju, rekonstrukciju, investicijsko i/ili tekuće održavanje poslovnog prostora ili samo trošak radova već ukupni troškovi materijala za izvođenje radova i troškovi radova.

Pravo prijave za korištenje potpora imaju subjekti malog gospodarstva.

Subjekti malog gospodarstva, u smislu ovog Javnog poziva, su trgovačka društva, obrti i zadruge koje samostalno i trajno obavljaju dopuštene djelatnosti radi ostvarivanja dobiti odnosno dohotka na tržištu utvrđene prema kriterijima propisanim Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva i imaju sjedište, a vlasnik obrta i prebivalište na području Županije.

Rok za dostavu prijava je od 1. lipnja 2022. godine do utroška planiranih sredstava za tu namjenu, a najkasnije do 31. listopada 2022. godine.

Za više informacija o Javnom pozivu pogledajte ovdje.

Categories: Aktualno

MPC LRA

Miholjački poduzetnički centar je lokalna razvojna agencija osnovana radi stvaranja preduvjeta za lokalni ekonomski razvoj, zapošljavanje i konkurentnost poslovnog sektora i privlačenja stranih investicija te zajedničkom suradnjom s lokalnom samoupravom stvarati plodnu poduzetničku klimu.

0 Comments

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content