Ministarstvo turizma i sporta objavilo je JAVNI POZIV za sudjelovanje u Programu poticanja obrazovanja kadrova u ugostiteljstvu i turizmu u 2020. godini

Published by MPC LRA on

J A V N I   P O Z I V

za sudjelovanje u Programu poticanja obrazovanja kadrova u ugostiteljstvu i turizmu u 2020. godini

„STIPENDIJE“

 1.    Predmet Javnog poziva je sudjelovanje u sufinanciranju stipendija učenicima i studentima koji se školuju za zanimanja u turizmu i ugostiteljstvu.
 1.    Javni poziv upućen je pravnim osobama koje su registrirane za obavljanje ugostiteljsko-turističkih usluga, te županijskim obrtničkim komorama.

 Cjeloviti tekst Programa s uvjetima provedbe Programa te obrascima Zahtjeva sastavni su dio ovog Javnog poziva a nalaze se na mrežnim stranicama Ministarstva turizma i sporta: www.mints.gov.hr i

 1.    Potrebna dokumentacija za kandidiranje projekata – TVRTKE:
 2. popunjen obrazac zahtjeva „ST“  
 3. popunjen obrazac za provjeru kvalitete smještaja i dodatnih uvjeta – „KS“
 4. ispunjeni obrazac „S“ s podacima odabranih stipendista
 5. dokazi o pravnom statusu tvrtke (izvod iz registra)
 6. pravomoćno rješenje o kategorizaciji objekta
 7. potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi (ne starija od 30 dana)
 8. plan stipendiranja i plan stručne prakse
 9. popis mentora s njihovim kvalifikacijama
 10. popis objekata drugih poslodavaca u kojima se obavlja stručna praksa  s imenima i kontaktima mentora (što je prihvatljivo u slučaju kada tvrtka ulazi u partnerstvo s više od 100 stipendista).
 11. potvrdu škole/fakulteta o redovnom školovanju/studiranju učenika/studenata
 1.      Potrebna dokumentacija za kandidiranje projekata – KOMORE:
 2. popunjen obrazac zahtjeva „SK“
 3. ispunjeni obrazac „S“ s podacima odabranih stipendista
 4. izvod iz registra udruženja obrtnika
 5. potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi (ne starija od 30 dana)
 6. plan stipendiranja i plan stručne prakse
 7. popis licenciranih obrta ugostitelja s kojima ima reguliran odnos o stipendiranju učenika
 8. potvrdu škole o redovnom školovanju učenika
 • Povjerenstvo za pripremu i provedbu Programa poticanja obrazovanja kadrova u ugostiteljstvu i turizmu u 2020. godini – Stipendije (u daljnjem tekstu Povjerenstvo) sastoji se od pet članova koje  imenuje ministrica. Administrativnu provjeru prijava obavlja Stručna radna skupina koju imenuje predsjednik Povjerenstva. Povjerenstvo donosi prijedlog Odluke o odabiru partnera i dodjeli sredstava na ime stipendija.

Ministrica, temeljem prijedloga Odluke Povjerenstva, donosi Odluku o odabiru partnera i dodjeli sredstava na ime stipendija.

Temeljem Odluke, potpisuju se tripartitni ugovori partnera sa stipendistom/skrbnikom.

Sastavni dio ugovora su bjanko zadužnice na prvi veći iznos predviđen za stipendiranje tijekom sudjelovanja u Programu,  solemnizirane od strane javnog bilježnika (za Ministarstvo i za tvrtku/komoru) koje stipendist dostavlja u svrhu osiguranja povrata sredstava za slučaj neispunjenja ugovornih obveza (Pravilnik o obliku i sadržaju bjanko zadužnice NN 115/2012 i 82/2017).

 •     Ministarstvo će ući u partnerstvo s tvrtkama/komorama koje ispunjavaju uvjete i mogu ispuniti obveze navedene u Programu, a do iskorištenja sredstava.
 • Ministarstvo obavlja nadzor nad namjenskim korištenjem sredstava putem dostavljenih dokaznica od strane partnera te po potrebi osobnim nadzorom predstavnika Ministarstva turizma i sporta.
 • Prijave dostaviti:

Poštom na adresu: Ministarstvo turizma i sporta, 10000 Zagreb, Prisavlje 14, s naznakom: „Prijava na javni poziv – Stipendije – ne otvaraj“

i istovremeno

Elektronskom poštom na e-mail adresu: stipendije@mints.hr

 1. Neće se razmatrati zahtjevi s nepotpunim podacima i dokumentacijom.
 • Javni poziv otvoren je do 14. prosinca 2020. godine. Zahtjevi i dokumentacija koji ne stignu u navedenom roku neće biti prihvatljivi.
Categories: Aktualno

MPC LRA

Miholjački poduzetnički centar je lokalna razvojna agencija osnovana radi stvaranja preduvjeta za lokalni ekonomski razvoj, zapošljavanje i konkurentnost poslovnog sektora i privlačenja stranih investicija te zajedničkom suradnjom s lokalnom samoupravom stvarati plodnu poduzetničku klimu.

0 Comments

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content