Poziv na iskaz interesa – Program zapošljavanja žena – “Zaželi”

Published by MPC LRA on

Koordinacija gradonačelnika Grada Donjeg Miholjca i načelnika Općina Marijanci, Magadenovac, Viljevo i Podravska Moslavina poziva ženske osobe na iskazivanje interesa za sudjelovanje u Programu zapošljavanja žena – ZAŽELI financiranog iz Europskog socijalnog fonda.

Programom se financiraju žene koje će pružati potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u njihovim kućanstvima.

Na ovaj poziv se mogu prijaviti žene koje ispunjavaju sljedeće uvjete:
– nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a
– najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje
– starije od 50 godina ili
– žene s invaliditetom ili
– žrtve obiteljskog nasilja ili
– liječene ovisnice ili
– pripadnice romske nacionalne manjine ili
– beskućnice

Vrijeme trajanja programa je 24 mjeseca, a plaća i putni troškovi za korisnice su osigurani projektom.

Sve zainteresirane žene molimo da se jave prema području njihova prebivališta do 25. kolovoza 2017. godine.

– za područje Grada Donjeg Miholjca u Miholjački poduzetnički centar LRA d.o.o. (031/630-944)
– za područje Općine Marijanci u Općinu Marijanci (031/643-100)
– za područje Općine Magadenovac u Općinu Magadenovac (031/647-165)
– za područje Općine Viljevo u Općinu Viljevo (031/644-014) i
– za područje Općine Podravska Moslavina u Općinu Podravska Moslavina (031/641-212).


MPC LRA

Miholjački poduzetnički centar je lokalna razvojna agencija osnovana radi stvaranja preduvjeta za lokalni ekonomski razvoj, zapošljavanje i konkurentnost poslovnog sektora i privlačenja stranih investicija te zajedničkom suradnjom s lokalnom samoupravom stvarati plodnu poduzetničku klimu.

0 Comments

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content