Objavljen Javni poziv za prijavu gospodarskih manifestacija, znanstveno – stručnih skupova i ostalih promidžbenih aktivnosti

Published by MPC LRA on

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je 02. srpnja 2015. godine 2. javni poziv za prijavu gospodarskih manifestacija, znanstveno – stručnih skupova i ostalih aktivnosti promidžbe poduzetništva i obrta iz nadležnosti Ministarstva poduzetništva i obrta u 2015. godini

Predmet Javnog poziva je dodjela pokroviteljstva/sufinanciranja Ministarstva poduzetništva i obrta za organizaciju manifestacija/ znanstveno – stručnih skupova te ostalih aktivnosti promidžbe poduzetništva i obrta u 2015. godini. Poziv je otvoren danom objave na mrežnim stranicama Ministarstva (www.minpo.hr) i traje do 18. srpnja 2015. godine.

PRIHVATLJIVE MANIFESTACIJE I KORISNICI SREDSTAVA SUFINANCIRANJA:

Prihvatljivi korisnici su organizatori gospodarskih događanja i manifestacija, sajmova i drugih oblika promidžbe malog i srednjeg poduzetništva i obrta, organizatori događaja s ciljem promidžbe mikro, malog i srednjeg poduzetništva organizatori gospodarskih i izložbi inovatora te sličnih oblika promocije, znanstveno – stručnih skupova, te lokalno – tradicijskih manifestacija, a sve vezano uz promidžbu poduzetništva, zadrugarstva i obrta, kao i promidžbu tradicijskih obrta i lokalnih proizvoda, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i to:

1. Obrazovne, znanstveno istraživačke ustanove te stručna udruženja, savezi zadruga, savezi udruga, Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora, Područne Komore i udruženja obrtnika (za znanstveno – stručne skupove)

2. Općine, gradovi, županije, Grad Zagreb, županijske razvojne agencije, udruge, zadruge, zadružni savezi, savezi udruga, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora, Područne Komore i udruženja obrtnika,Turističke 2 zajednice gradova , općina i županija ( za gospodarske manifestacije; izložbe, sajmove)

Prihvatljivi korisnici za provedbu gospodarskih manifestacija i drugih oblika promidžbe iz točke 2. ovog Javnog poziva su:

Udruge koje imaju najmanje 20 članova i upisane su u registar udruga najmanje godinu dana prije podnošenja prijave. Zadruge koje imaju najmanje 10 zadrugara i upisane su u sudski registar najmanje godinu dana prije podnošenja prijave na Javni poziv.

VISINA SREDSTAVA SUFINANCIRANJA

Sredstva za pokroviteljstvo/sufinanciranje putem ovog Javnog poziva u iznosu od 600.000,00 kuna (slovima: šesto tisuća kuna) osigurana su u proračunu Ministarstva na proračunskoj aktivnosti A560093 – Promidžba poduzetništva.

Korisnik može ostvariti pravo na sufinanciranje po jednoj manifestaciji/ znanstveno – stručnom skupu godišnje.

1. za znanstveno – stručne – skupove:

  • do 50.000,00 kuna za znanstveno – stručni skup međunarodnog karaktera
  • do 30.000,00 kuna za znanstveno – stručni skup državnog karaktera
  • do 20.000,00 kuna za znanstveno – stručni skup regionalnog karaktera
  • do 10.000,00 kuna za znanstveno – stručni skup gradskog/lokalnog karaktera

2. za gospodarske manifestacije:

  • do 140.000,00 kuna za gospodarsku manifestaciju međunarodnog karaktera
  • do 120.000,00 kuna za gospodarsku manifestaciju državnog karaktera
  • do 50.000,00 kuna za gospodarsku manifestaciju regionalnog karaktera
  • do 20.000,00 kuna za gospodarsku manifestaciju gradskog/lokalnog karaktera

Za istu manifestaciju (projekt) pravo na pokroviteljstvo i sufinanciranje može ostvariti samo jedan korisnik.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI ZA SUFINANCIRANJE

Za znanstveno – stručne skupove i gospodarske manifestacije:

Prihvatljivi su troškovi najma, zakupa, uređenja i opremanja izložbenog prostora, troškovi izravnog nacionalnog TV prijenosa, izrade kataloga i prospekata, brošura, knjiga, organiziranja seminara i drugi zavisni troškovi manifestacije/znanstveno – stručnog skupa i dr.

Neprihvatljivi su troškovi poreza na dodanu vrijednost, nabave/kupovine potrošne robe, transporta i prijevoza, dnevnice, boravak i noćenje u hotelu, ugovori o uslugama, plaćama suradnika, domjenci, catering i sl. Intenzitet potpore je do 25 % ukupnih troškova manifestacije, a do maksimuma utvrđenog iznosa u točki 3 ovog Javnog poziva.

Detaljnije informacije o ovom javnom pozivu potražite na mrežnim stranicama Ministarstva poduzetništva i obrta – www.minpo.hr ili osobno u Miholjačkom poduzetničkom centru, Trg Ante Starčevića 1/1, Donji Miholjac.

Categories: Aktualno

MPC LRA

Miholjački poduzetnički centar je lokalna razvojna agencija osnovana radi stvaranja preduvjeta za lokalni ekonomski razvoj, zapošljavanje i konkurentnost poslovnog sektora i privlačenja stranih investicija te zajedničkom suradnjom s lokalnom samoupravom stvarati plodnu poduzetničku klimu.

0 Comments

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content