Katalog dobre prakse povlačenja sredstava fondova EU na području Miholjštine

NAZIV PROJEKTA: ”Katalog dobre prakse povlačenja sredstava fondova EU na području
Miholjštine”
NOSITELJ PROJEKTA: MIHOLJAČKI PODUZETNIČKI CENTAR Lokalna razvojna
agencija d.o.o.
VRIJEDNOST PROJEKTA: 15.500,00 kn
KRATKI OPIS AKTIVNOSTI: Miholjački poduzetnički centar Lokalna razvojna agencija
d.o.o. već duži niz godina pruža potrebnu podršku poduzetnicima i poljoprivrednicima s
područja Grada Donjeg Miholjca te susjednih općina, Općina Marijanci, Magadenovac, Viljevo i
Podravska Moslavina koje tvore područje Miholjštine. Iz tog razloga odlučili smo se na izradu
Kataloga dobre prakse povlačenja sredstava fondova EU na području Miholjštine kako bi na
jednom mjestu uvrstili poljoprivrednike s našeg područja koji bi služili kao primjer dobre prakse
povlačenja EU sredstava putem Programa ruralnog razvoja.

Katalog dobre prakse povlačenja sredstava fondova EU na području Miholjštine


Katalog je printan na recikliranom papiru u 500 primjeraka. U katalogu se nalazi 20
poljoprivrednika s područja Miholjštine koji su nam dali dopuštenje da ih uvrstimo u isti. Na
našem području, poljoprivrednici su najviše povlačili sredstva iz:

  • Mjera 6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava,
  • Mjera 6.1.1. Potpora mladim poljoprivrednicima,
  • Mjera 6.2.1. za pokretanje nepoljoprivredne djelatnosti,
  • Mjera 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih
  • gospodarstava,
  • Mjera 4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog
  • utjecaja na okoliš. Poljoprivrednici su u katalogu poredani po mjerama.

Za svaki poljoprivredni obrt i OPG napisane su osnovne informacije; ime i prezime
poljoprivrednika, datum rođenja, informacija od kada su nositelji poljoprivrednog gospodarstva,
što su po zanimanju te na koju mjeru su se prijavili i što su kupili od mehanizacije. Osim
osnovnih informacija o poljoprivrednom obrtu i OPG-u, naveden je naziv ulaganja, cilj ulaganja,
datum odobravanja potpore, ukupan iznos ulaganja, iznos potpore te postotak potpore. Svakog
poljoprivrednika zamolili smo da nam pošalje po vlastitom izboru jednu do dvije slike od
prihvatljivog ulaganja u osnovna sredstva te smo slike priložili unutar kataloga.
Ovaj projekt financiran je sredstvima Ministarstva poljoprivrede putem Poziva za podnošenje
prijedloga aktivnosti u provedbi Akcijskog plana Nacionalne ruralne mreže – 2021.-2022.,
godišnjeg provedbenog Akcijskog plana Mreže za 2022. kroz Mjeru 20 ”Tehnička pomoć” iz
Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Skip to content