KULTURNA BAŠTINA – ”PRANDAU – MAILATH”

Naziv projekta: KULTURNA BAŠTINA ”PRANDAU – MAILATH”

Kratak opis projekta: Projekt KULTRUNA BAŠTINA ”PRANDAU-MAILATH” je u skladu s općim ciljem Poziva na dostavu projektnih prijedloga te specifičnim ciljem. Kroz valorizaciju kulturne baštine Prandau-Mailath doprinosi društveno gospodarskom razvoju Grada Donjeg Miholjca čineći ga pritom prepoznatljivim turističkim odredištem.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

 • Ciljevi: kroz obnovu kulturne baštine Grada Donjeg Miholjca izravno utječe na povećanje broja posjetitelja i turističku ponudu grada Donjeg Miholjca te na direktno povećanje zapošljavanja u turističkom, ugostiteljskom, znanstveno-edukativnom i gospodarskom sektoru.
 • Rezultati
  • Studije i elaborati:
   • Studija inventarizacije povijesnog perivoja u kompleksu dvora Prandau-Mailath sa smjernicama obnove
   • Studija izvodljivosti s analizom troškova i koristi Integriranog projekta kulturna baština Prandau-Mailath
   • Studija potencijala i marketinška obrada kulturno povijesne baštine Prandau-Mailath u svrhu upravljanja kulturnom baštinom i razvoja turizma
   • Aplikacija za prijavu Integriranog Projekta Prandau-Mailath na grupu aktivnosti Provedbe
   • Dokumentacija za javnu nabavu roba, pružanje usluga i izvođenje radova za grupu aktivnosti Provedba
  • Projekti:
   • Konzervatorski i restauratorski elaborat dvorca Prandau-Mailath i objekata interpoliranih u perivoju (detaljna arhivska istraživanja, precizna povijesna determinacija i stilska valorizacija)
   • Idejni, Glavni i Izvedbeni projekt obnove, sanacije, rekonstrukcije i prenamjene objekata u kompleksu Mailath (staklenik, klijalište, kula, vodocrpilište, ograda, paviljoni, i dr.)
   • Izrada Glavnog i izvedbenog projekta uređenja šetnica i središnjeg gradskog trga
   • Izrada projektne dokumentacije za botanički vrt (Idejni i Glavni projekt)
   • Izrada Glavnog i Izvedbenog projekta uređenja multimedijalnog kulturnog centra
   • Izrada Izvedbenog projekta za uređenje Posjetiteljskog centra

Ukupna vrijednost projekta: 980.000,00 kuna

Iznos sufinanciran od strane EU:196.790,00 kuna

Razdoblje provedbe projekta: 21. rujan 2017. – 20. rujan 2018.

Kontakt osobe za više informacija: Valent Poslon, mpc.miholjac@gmail.com

Skip to content