Sklopljeni ugovori

Protekli tjedan tvrtka ENVITEC Biogas d.o.o. sklopila je s svojim kooperantima dugoročne ugovore o sijetvi biomase za potrebe postrojenja u Donjem Miholjcu i Viljevu. Ovim ugovorima osigurava se već proljetna sjetva kukuruzne silaže. Kako bi pomogla poljoprivrednim proizvođačima u proljetnoj sjetvi, Envitec Biogas osigurao je svakom proizvođača novčana sredstva i Read more…

Bespovratne potpore poduzetnicima

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva objavilo je pozive za dodjelu bespovratnih sredstava poduzetnicima. Sredstva su namijenjena poduzetnicima početnicima, ali i poduzetnicima u fazi rasta i razvoja. Sve informacije i obrasci mogu se dobiti u Miholjačkom poduzetničkom centru ili na telefon 630 944. Objavljeno 12. ožujka 2010. 1. PROJEKT – OBRAZOVANJE Read more…

Prodaja jedne hale u Zoni

Gradsko vijeće prihvatilo je procjenu nekretnina s kojima raspolaže Poduzetnički inkubator “Osvit” u Donjem Miholjcu. Vrijednost nekretnina procjenjena je od sudskog vještaka na 14.961.099 kuna. Radi se o nekretninama koje imaju ukupnu bruto površinu izgrađenih objekata od 9.692.06 m2. Dio ovih nekretnina (cca 4.000 m2) priprema se za prodaju na Read more…

Informacija o Zoni

Gradsko vijeće je raspravljalo o realizaciji projekta Industrijske zoni “Janjevci”. Informaciju je podnio Miholjački poduzetnički centar. Realizacija II faze vrijedna je preko 12 milijuna kuna, koje su uložili ministarstva, grad i županija. Ulaganja u III fazu (površine cca 65 ha) planirana su u visini 27,5 milijuna. Najveći iznos sredstava planira Read more…

Tehnička pomoć za program IPA IIIC

Miholjački poduzetnički centar izradio je dokumentaciju za natječaj u okviru programa IPA IIIc. Povjerenstvo za odabir projektnih ideja preliminarno je prihvatilo projekt Grada Donjeg Miholjca za komunalno opremanje II faze Industrijske zone “Janjevci III” za tehničku pomoć Miholjačkom poduzetničkom centru. Tehničku pomoć će pružati konzultanti Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i Read more…

Objavljen natječaj za građevinske parcele

REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD DONJI MIHOLJAC POVJERENSTVO ZA DAVANJE U ZAKUP I PRODAJU NEKRETNINA Klasa:944-01/10-01/3 Ur. Broj: 2115/01-03-10-02 D.Miholjac, 11. veljače 2010. Na temelju članka 391. stavak 1 Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine» br. 9/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00 ) i Zaključka Gradonačelnika od 28. Read more…

Perspektive turizma

U okviru manifestacije 4. gradske kobasicijade, koja je održana 6.veljače 2010. godine, odvijao se i okrugli stol “PERSPEKTIVE RAZVOJA TURIZMA NA MIHOLJAČKOM PODRUČJU”. Istaknut je problem nedostatka kadrova i poduzetnika u turizmu, što predstavlja ograničavajući faktor u razvoju turizma na ovom području. Uz goste iz Osječko-baranjske županije okruglom stolu je Read more…

Uvođenje ISO 9001:2008

Miholjački poduzetnički centar provodi postupak za certificiranje poduzetničkog centra sukladno zahtjevima norme ISO 9001:2008 na sljedeće osnovne djelatnosti: Poslovno savjetovanje i pružanje stručnih usluga poduzetnicima i jedinicama lokalne samouprave Za sve procese u poslovanju odredit će se kriteriji i metode potrebni za učinkovito odvijanje i upravljanje tim procesima, osigurati dostupnost Read more…

Četvrta kobasicijada

I ove godine organizira se već četvrta po redu gradska kobasicijada. Ova smotra i ocjenjivanje kobasica održat će se ove godine u Rakitovici u subotu 06. veljače 2010. godine. Ocjenjivanje kobasica i ove godine će obavljati ocjenjivačka komisija na čelu sa stručnjacima iz Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u Osijeku. Organizatori ovogodišnje smotre Read more…

Regulacija Karašice

U ponedjeljeak će Hrvatske vode u Donjem Miholjcu predstaviti studiju uređenja režima sliva rijeke Karašice. Ova studija analizira mogućnosti povečanja vodne mase u koritu rijeke Karašice, a koja bi trebala imati višestruki učinak na ekologiju kao i na mogućnost korištenja vode u gospodarske svrhe. Naravno da je prvenstveno u vidu Read more…

Program tehničke pomoći

U okviru IPA programa – Komponenta IIIc – raspisan je javni poziv za tehničku pomoć za provedbu sheme dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu. Javni poziv raspisan je za dostavu projektnih ideja koje bi bile prihvatljive za prijavu na posebne natječaje za dodjele bespovratnih sredstava namijenjenih poslovnoj infrastrukturi, koji će Read more…

Raspisan natječaj za IPARD

Raspisan je novi natječaj za za podnošenje prijava za dodjelu sredstva iz IPARD programa za: Mjeru 101 – ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i dostizanja standarda zajednice i Mjeru 103 – ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda u svrhu restrukturiranja tih aktivnosti i dostizanja standarda Read more…