Uvođenje ISO 9001:2008

Miholjački poduzetnički centar provodi postupak za certificiranje poduzetničkog centra sukladno zahtjevima norme ISO 9001:2008 na sljedeće osnovne djelatnosti: Poslovno savjetovanje i pružanje stručnih usluga poduzetnicima i jedinicama lokalne samouprave Za sve procese u poslovanju odredit će se kriteriji i metode Read more…

Regulacija Karašice

U ponedjeljeak će Hrvatske vode u Donjem Miholjcu predstaviti studiju uređenja režima sliva rijeke Karašice. Ova studija analizira mogućnosti povečanja vodne mase u koritu rijeke Karašice, a koja bi trebala imati višestruki učinak na ekologiju kao i na mogućnost korištenja Read more…

Održan seminar

U Miholjačkom poduzetničkom centru održan je trodnevni seminar “Kako pokrenuti vlastiti posao”. Kroz tri dana polaznici seminara upoznati su s kritičnim faktorima koji mogu utjecati na odluku da se pokrene vlastiti business, kao i s pravnim okvirima za osnivanje, vođenju Read more…

Na konferenciji “Nove mogućnosti i modeli privlačenja izravnih ulaganja u RH”, održanoj 19. listopada 2009. u hotelu “Westin” predstavljene su 3 poduzetničke zone sa najvećim potencijalom za prihvat direktnih ulaganja. To su Industrijska zona “Janjevci” iz Donjeg Miholjca, Industrijski park Read more…